Kennelnév kiváltás

A kennelnevet a tenyésztő – egyszer, s mindenkorra – választja.

a./ Új kennelnév esetén a MEOE Törzskönyvezési vezetője köteles ellenőrizni, hogy ugyanaz, vagy hasonló hangzású név nem szerepel-e a nyilvántartásban. Ha kizáró ok nincs, a kennelnév kiadható, amelyről a tenyésztő igazolást kap.

b./ A kennelnév társas tulajdon is lehet.

c./ Ha a tenyésztő több fajtát is tenyészt, ez is csak egyazon kennelnév alatt történhet.

d./ A kennelnév át nem ruházható, csak öröklés tárgya lehet és azt az örököst illeti meg, aki a tenyésztést folytatja.

e./ A kennelnév védettsége a legutolsó alom bejelentésétől számított tizedik év december 31-ével szűnik meg. A nemzetközi védettség érdekében ajánlatos magyar hangzású kennelnevet választani.

f./ A nemzetközi védettséget az Egyesületen keresztül az FCI-től kell kérni.

A már meglévő , nem választható kennelneveket itt ellenőrizheti:

Milyen dokumentumok szükségesek a kennelnév kiváltáshoz?

  • Amennyiben Önnek még nincsen kiváltott kennelneve, akkor a letölthető nyomtatványok menüben a kennelnév kérelem kitöltésével igényelheti azt. Legalább három lehetőséget szükséges megadni fontossági sorrendben. A kennelnév levédetésének átfutási ideje kb. 30 nap, ezért kérjük, hogy a kennelnév kiváltást még az alom születése előtt indítsák el. A nemzetközileg már levédett kennelnevekről a http://www.fci.be oldalon tájékozódhat.
  • MEOE szövetségei tagsági igazolvány másolata, vagy annak befizetéséről szóló igazolás,
  • A kennelnév kiváltás befizetésének igazolása. A kennelnév kiváltásának díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza, amely befizethető a központ pénztárában, sárga MEOE csekken vagy banki átutalással.